บทเรียนใหม่

1588934673956.jpg

Internet of Things (IOT) EP 10

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

8 พฤษภาคม 2563

1588930798550.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 10

ดร.พนิดา เรณูมาลย์

8 พฤษภาคม 2563

1588928949260.jpg

การสร้างแบบเสื้อมาตรฐานเด็ก EP 1

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

8 พฤษภาคม 2563

1588928256260.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 22

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

8 พฤษภาคม 2563

1588928134814.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 21

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

8 พฤษภาคม 2563

1588928002542.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 20

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

8 พฤษภาคม 2563

1588927516710.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 19

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

8 พฤษภาคม 2563

1588926955780.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 18

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

8 พฤษภาคม 2563

บทเรียนยอดนิยม

1508208719359.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Episode: 1

Category: วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

View: 1917

ดูวิดีโอ
1588934673956.jpg

Internet of Things (IOT)

Episode: 10

Category: Internet of Things (IOT)

View: 1182

ดูวิดีโอ
1485400544146.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Episode: 1

Category: วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

View: 1122

ดูวิดีโอ
1529520872300.png

ทับทิมกรอบ

Episode: 17

Category: ขนมไทย (Thai Dessert)

View: 768

ดูวิดีโอ
1484707667007.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

Episode: 20

Category: วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

View: 766

ดูวิดีโอ

หมวดหมู่บทเรียน