โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทเรียนใหม่
  บทเรียนยอดนิยม
   
   • รับชมย้อนหลัง วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559
    วันที่ 14 ธ.ค. 2559
   • รับชมย้อนหลัง วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559
    วันที่ 13 ธ.ค. 2559
   • รับชมย้อนหลัง วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559
    วันที่ 13 ธ.ค. 2559
   • รับชมย้อนหลัง วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559
    วันที่ 9 ธ.ค. 2559
   • รับชมย้อนหลัง วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559
    วันที่ 8 ธ.ค. 2559
   • รีบชมย้อนหลัง วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559
    วันที่ 8 ธ.ค. 2559
   • คลังข้อมูลนักเรียน
    วันที่ 17 มิ.ย. 2559
    คลังข้อมูลนักเรียน .. อ่านต่อ (read more)
   • ระบบรับสมัครนักเรียน
    วันที่ 17 มิ.ย. 2559
    ระบบรับสมัครนักเรียน .. อ่านต่อ (read more)
   • ระบบสารบัญออนไลน์ รับ-ส่งหนงสือ
    วันที่ 17 มิ.ย. 2559
    ระบบสารบัญออนไลน์ .. อ่านต่อ (read more)
   • spot
    วันที่ 11 ส.ค. 2558
   • การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาโดยสถานประกอบการ โดยนายวณิชย์ อ่วมศรี
    วันที่ 10 ส.ค. 2558
   รายงาน
   • จำนวนบทเรียนของแต่ละประเภทวิชา
   • รายชื่อครูที่ทำบทเรียนมากสุด 10 ท่าน
    • สถานศึกษาที่มีการจัดทำบทเรียนมากสุด
     ลิงค์รายงาน