บทเรียนใหม่

1556528894136.png

เครื่องกรอฟัน EP 17

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556527550989.png

องค์ประกอบของยูนิตทำฟัน EP 16

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556526280476.png

เครื่องให้สารดมสลบ EP 15

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556525076341.png

วิธีทดสอบ เครื่องช่วยหายใจ Invasive ventilator EP 14

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556524206140.png

เครื่องช่วยหายใจ Invasive ventilator EP 13

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556522396116.png

ข้อแนะนำการใช้เบื้องต้นเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า EP 12

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556521616177.png

เครื่องตัดจี้ไฟฟ้า EP 11

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

บทเรียนยอดนิยม

1525058314131.jpg

วิชาสิ่งทอ

Episode: 1

Category: วิชาสิ่งทอ

View: 256

ดูวิดีโอ
1560493088955.jpg

สะพานเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

Episode: 0

Category: สะพานเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

View: 230

ดูวิดีโอ
1484707667007.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

Episode: 21

Category: วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

View: 227

ดูวิดีโอ
1508208719359.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Episode: 1

Category: วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

View: 223

ดูวิดีโอ
1525060644947.jpg

วิชาสิ่งทอ

Episode: 16

Category: วิชาสิ่งทอ

View: 179

ดูวิดีโอ

หมวดหมู่บทเรียน