บทเรียนใหม่

1603336016069.jpg

เทคโนโลยีชีวภาพในงานอุตสาหกรรมเกษตร EP 12

กิติยา ศรีจันทร์

22 ตุลาคม 2563

1603335871767.jpg

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร PJBL EP 11

อรพรรณ บุญประเสริฐ

22 ตุลาคม 2563

1603335617112.jpg

สะเต็มศึกษา (STEM) EP 10

สมฤทัย ทิพวงศ์

22 ตุลาคม 2563

1603334189564.jpg

การผลิตและการใช้สารชีวภาพในงานเกษตร EP 8

นัฐพงษ์ คำภีระ

22 ตุลาคม 2563

1603333964908.jpg

การเพาะเห็ด EP 6

นิรันดร์ บูทู

22 ตุลาคม 2563

บทเรียนยอดนิยม

1508208719359.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Episode: 1

Category: วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

View: 1929

ดูวิดีโอ
1588934673956.jpg

Internet of Things (IOT)

Episode: 10

Category: Internet of Things (IOT)

View: 1189

ดูวิดีโอ
1485400544146.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Episode: 1

Category: วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

View: 1129

ดูวิดีโอ
1529520872300.png

ทับทิมกรอบ

Episode: 17

Category: ขนมไทย (Thai Dessert)

View: 773

ดูวิดีโอ
1484707667007.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

Episode: 20

Category: วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

View: 768

ดูวิดีโอ

หมวดหมู่บทเรียน